เกี่ยวกับเรา

          บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมี คุณนฤชิต ธาระธนผล เป็นผู้บริหารงานตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปีของผู้บริหารและทีมงานวิศวกรในอุตสาหกรรมธุรกิจกลุ่มก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ทำให้เรามีความสามารถเฉพาะด้านที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทฯให้ความสำคัญในทุกๆเรื่อง ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การส่งมอบงาน และการคัดสรรค์วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกแบบติดตั้งให้กับงานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า โดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานและบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอีกด้วย

          ผลงานต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนทั่วไป อาทิ บริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด, การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส และอีกมากมาย
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบาย 3 ประการ อันจะนำมาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ


1. คุณภาพ : บริษัทฯ ตะหนักดีว่าคุณภาพของงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
2. มาตรฐาน : ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาและเข้าใจในระบบการทำงานทำให้เรา สามารถสรรหาวัตถุดิบในการผลิตที่มี คุณภาพและต้นทุนต่ำ อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุน  และได้ผลงานที่ดีที่สุด
3. เวลา : การดำเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ซึ่งจะมีกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดไว้ชัดเจน